Departamentul Medicină Internă: Disciplina Medicina internă-semiologie

 
 

Cercetare

Direcțiile de cercetare ale catedrei:

  1. Particularitățile clinico-evolutive, diagnostice și tratament ale afecțiunilor cronice gastrointestinale în asociere cu patologie hepato-pancreatică. Conducător științific: dr. hab., prof.univ., Ion Țîbîrnă.
  2. Diagnosticul precoce și tratamentul modern al maladiilor difuze ale țesutului conjunctiv. Conducător științific: dr. hab., prof.univ., Minodora Mazur.

Informație succintă despre tezele de doctorat susţinute un ultimii 3 ani

  1. INGA BODRUG. „Particularităţi clinico – evolutive ale artritei psoriatice şi impactul asupra calităţii vieţii”. 14.00.06. Cardiologie și reumatologie. Data susținerii: 26 august 2010, Institutul de Cardiologie. Data aprobării a Comisiei Superioare de Atestare. 1.07.2010. Conducător științific: dr. hab., prof. univ., Minodora Mazur. Rezultatele studiului au argumentat utilitatea şi informativitatea metodelor de evaluare contemporană prin instrumente a pacienţilor cu artrită psoriazică.
  2. ALA SOROCEANU. „Particularităţile lupusului eritematos sistemic cu afectarea sistemului nervos”. 14.00.06. Cardiologie şi reumatologie. Data susținerii: 16.11.2011, IMSP Consiliul ştiinţific cardiologie şi reumatologie. Data aprobării a Comisiei Superioare de Atestare. 22.12.2011. Conducător științific: dr. hab., prof. univ., Minodora Mazur. Rezultatele studiului au argumentat utilitatea şi informativitatea metodelor de evaluare contemporană prin instrumente a pacienţilor cu neurolupus din Republica Moldova.
  3. ELENA SAMOHVALOV. „Spectrul anemiilor în lupus eritematos sistemic la femei”. 14.00.06. Cardiologie şi reumatologie. Data susținerii: 04.07.2012. DH 51-14.00. Institutul de Cardiologie. Data aprobării a Comisiei Superioare de Atestare. 09.10.2012. Conducător științific: dr. hab., prof.univ., Minodora Mazur. Rezultatele studiului au argumentat utilitatea şi informativitatea instrumentelor  contemporane şi a metodelor clasice de evaluare a anemiilor lupice, studiul a emis prototipul sistemului integru de evaluare a pacientului cu dereglări hematologice, prin evidenţierea tipurilor de anemii în cadrul LES, instrumentelor de evaluare, a activităţii bolii şi de estimare a calităţii vieţii lor.
  4. RODICA BUGAI. „Studiu clinico-paraclinic polimorfismul genetic la pacienții cu pancreatită cronică”. (În lucru). Conducător științific: dr. hab., prof. univ., Ion Țîbîrnă. Vor fi studiate  particularităţile clinico-paraclinice şi statutul genetic în diferite forme clinice de pancreatită cronică cu evidenţierea unor marcheri de diagnostic şi pronostic ai afecţiunii pancreatice.
  5. SVETLANA CHIȘLARU. „Gastropatiile portal hipertensive în ciroza hepatică”. (În lucru). Conducător științific: dr. hab., prof.univ., Ion Țîbîrnă. Vor fi estimate particularitățile tabloului clinic, leziunile endoscopice și morfologice ale mucoasei gastrice, riscul de hemoragie digestivă pe un lot concludent de pacienți cu gastropatie portal hipertensivă în funcție de stadiul cirozei hepatice și gradul hipertensiunii portale.
  6. VIRGINIA ȘALARU. „Impactul osteoartrozei genunchiului asupra stării de sănătate a pacienților”. (În lucru). Conducător științific: dr. hab., prof.univ., Minodora Mazur. Va fi evaluat în ansamblu tabloul clinic şi paraclinic la pacienţii cu OA genunchiului. O iniţiativă de premieră a fost evaluarea funcționalității articulare după un instrument specific pentru patologia genunchiului – KOOS.
  7. MARIANA CEBANU. „Afectarea sistemului respirator în lupusul eritematos sistemic”. (În lucru). Conducător științific: dr. hab., prof.univ., Minodora Mazur. Rezultatele studiului vor permite implementarea argumentată în practică a unui algoritm de screening și diagnostic precoce a leziunilor pulmonare la pacienții cu LES prin metode contemporane, identificarea factorilor predictivi ai afectării pulmonare și prognozării instalării complicațiilor severe ale bolii, pentru a face corectivele necesare în conduita curativă a acestor pacienți.
  8. ELENA CIOBANU. „Estimarea igienică a impactului unor factori de mediu asupra morbidităţii populaţiei rurale prin osteoartroză”. Conducător științific: dr. hab., prof.univ., Minodora Mazur. Au fost evidenţiate aspecte importante, din punct de vedere teoretic, privind etiopatogenia şi particularităţile clinico-profilactice ale maladiei.  Au fost stabilite legităţile impactului advers al factorilor de mediu şi a alimentaţiei asupra metabolismului mineral care se manifestă prin patologii a sistemului osteoarticular.