Département de médecine interne: Discipline des Médecine interne – sémiologie

 
 

PersonnelValeriu Istrati

șef disciplină

valeriu_PN_istrati_AR_usmf_PN_md


Ion Ţîbîrnă

profesor consultant

Vasilii Andreev

profesor consultant

vasilii_PN_andreev_AR_usmf_PN_md

Mariana Smişnoi

profesor universitar


Minodora Mazur

profesor universitar

minodora_PN_mazur_AR_usmf_PN_md

Telefon: 022-256-173

Tudor Branişte

profesor universitar

Anatolie Scorpan

conferenţiar universitar


Diana Manea

conferenţiar universitar

Ghenadie Bezu

conferenţiar universitar

ghenadie_PN_bezu_AR_usmf_PN_md

Ludmila Condraţchi

conferenţiar universitar


Maria Feghiu

conferenţiar universitar

maria_PN_feghiu_AR_usmf_PN_md

Raisa Hotineanu

conferenţiar universitar

Vasile Luchian

conferenţiar universitar


Ghenadie Calin

asistent universitar

Olga Chetruş

asistent universitar

Oxana Sârbu

asistent universitar


Rodica Bugai

asistent universitar

Rodica Stratu

asistent universitar

Svetlana Gavriliuc

asistent universitar


Victoria Sadovici-Bobeică

asistent universitar

Alexandr Pereteatco

lector

Natalia Cucoș

lector


Violetta Ucraințeva

lector

Evghenia Tcaci

laborant

evghenia_PN_tcaci_AR_usmf_PN_md

Angela Popușoi

îngrijitor în încăperi


Clavdia Olariţa

îngrijitor în încăperi

Vera Bodiul

îngrijitor în încăperi