Département de médecine interne: Discipline des Médecine interne – sémiologie

 
 

Publications

Les articles publiés dans des monographies internationales:

 1. Sub red. V.NASONOVA.  Современные аспекты глюкокортикостероидной терапии ревматических заболеваний. Moscova, Rusia, 2008, 68 p.

Monographies nationales:

 1. HORTOLOMEI V, HORTOLOMEI V.  Hipotensiunile arteriale.  Monografie. Chişinău:Elan Poligraf, 2009. 192 p.
 2. HORTOLOMEI, V. Hipertensiunea arterială la adult.  Monografie. Chişinău: Reclama, 2010. 172p.
 3. HORTOLOMEI, V. Angina pectorală stabilă.  Ch.: Reclama, 2011. 148 p.
 4. MAZUR, M.Lupusul eritematos sistemic. Ghid esenţial. Sub red. Mazur, M. Gh.: Prut Internaţional, F.E.-P. „Tipogr. Centrală”. 2011. 248 p.
 5. HORTOLOMEI, V.; Insuficienţa cardiacă la adult (manifestările iniţiale). Ch.; 2012. ISBN 978-9975-4410-4-9.

Les articles publiés dans des monographies nationales:

 1. MAZUR, M.; MAZUR-NICORICI, L. Lupusul eritematos sistemic. p.74-99 „Reumatologia    clinica”. 2010, 391 p.
 2. MAZUR, M.; BODRUG, I. Artritele reactive. p. 213-230. Reumatologia clinica 2010, 391 p.

Guides pratiques:

 1. MINODORA MAZUR., LUCIA MAZUR-NICORIC., SNEJANA VETRILĂ. Clasificarea maladiilor reumatice. Criteriile de diagnostic. Ghid practic. Chișinău: 55 p. Ghid practic
 2. MAZUR MINODORA, ŞTIRBUL ANA. Endocardita infectioasa la adult. Protocol Clinic  National (PCN-80) Chisinau: 2009. 48 p.

Travail méthodiques et didactique:

 1. BEZU GH., ŢÎBÎRNĂ I. Emfizemul pulmonar.  Elaborare metodică. Chişinău: Centrul Editorial poligrafic Medicina. 2006.
 2.  FELECICO T., MARIA FEGHIU., ŢÎBÎRNĂ I. Cordul pulmonar cronic. Elaborare metodică. Chişinău: Centrul Editorial poligrafic Medicina. 2007. 50p.
 3. MINODORA MAZUR. Osteoporoza. Probleme diagnostic. Elaborare metodică. Chişinău:  131 p.
 4. BEZU GH., ŢÎBÎRNĂ I., ARTENI I. Enterocolita cronică. Elaborare metodică, Chişinău: Centrul Editorial poligrafic Medicina. 2009. 48 p.
 5. ARTENI, I.,  ŢÎBÎRNĂ, I., BEZU, GH.  Ulcerele  duodenale  multiple. Particularităţi  etiopatogenice, clinice şi  de tratament. Centrul Editorial – Poligrafic Medicina Chişinău 2010  40 p.