Departamentul Medicină Internă: Disciplina Medicina internă-semiologie

 
 

Istoric

Catedra de medicină internă nr. 3 a fost fondată în noiembrie 1978. Iniţial se numea catedra de terapie pentru subordinatori. Fondatorul catedrei, profesorul V. Andreev, absolvent al Institutului de medicină din Lvov, Ucraina, a condus-o până în 1988. V. Andreev a contribuit considerabil la dezvoltarea medicinii interne, gerontologiei, publicând peste 150 de lucrări ştiinţifice şi pregătind un doctor habilitat şi 10 doctori în ştiinţe medicale. În cadrul catedrei, în acea perioadă, au activat conferenţiarii F. Ambros, V. Rotari, I. Ţîbîrnă, G. Bivol, S. Goranskaia, asistenţii L. Coban, P. Junghină, V. Mustaţă, V. Starostenco, care au efectuat un lucru enorm în organizarea procesului de studii la catedră.

Din 1988 în fruntea catedrei activează Ion Ţîbîrnă, dr. hab. şt. med., profesor universitar, medic internist-gastroenterolog, care a publicat peste 200 de lucrări ştiinţifice în medicina fundamentală şi clinică, inclusiv 3 monografii, peste 18 îndrumări metodice, este autorul a 3 brevete de invenţie şi a peste 30 inovaţii. Ion Ţîbîrnă a pregătit 1 doctor habilitat şi 4 doctori în ştiinţe medicale. În prezent, la catedră activează 2 profesori universitari, un profesor consultant, 4 conferenţiari şi 1 asistent.

Din momentul fondării şi până în 1985, catedra a desfăşurat activitatea didactică la disciplina „Medicină internă” cu studenţii anului VI, Facultatea de Medicină generală (subordinatura). Din 1985 şi până în 1992, studenţii Facultăţilor de Stomatologie şi Medicină Preventivă au studiat disciplinile „Medicina internă” şi „Medicina internă – Semiologie”. Din 1992 până în 2011, activitatea didactică la catedră, disciplina „Boli interne”, s-a desfăşurat pentru studenţii anului V, Facultatea de Medicină. Din 2011, în rezultatul reorganizării, catedra desfăşoară activitatea didactică la disciplinile „Medicină internă” şi „Medicină internă – Semiologie” pentru studenţii facultăţilor de Stomatologie şi Medicină, specializarea Sănătate Publică. Din 1996, catedra desfăşoară studii postuniversitare prin rezidenţiat, iar din 2011 este antrenată în perfecţionarea medicală continuă  a medicilori practici.

La început, baza clinică a catedrei era constituită din 2 secţii de terapie de la SCM nr. 4 şi secţiile de terapie şi gastroenterologie ale unităţii medico-sanitare „Constructorul”. În 1996, catedra a fost completată cu o nouă bază clinică în secţia de valvulopatii a Institutului de Cardiologie. Actualmente, activitatea clinică a catedrei se desfăşoară pe 146 de paturi (secţia Boli interne şi Cardiologie – 45 de paturi, secţia Pneumologie – 50 de paturi, secţia Gastroenterologie – 45 de paturi, secţia ATI – 6 paturi)  ale SCM „Sfântul Arhanghel Mihail” din Chişinău şi 54 de paturi în secţia de reumatologie a Institutului de Cardiologie.