Default Header Image

Cercetare

Informație succintă despre tezele de doctorat susţinute un ultimii 3 ani

  1. RODICA BUGAI. „Studiu clinico-paraclinic polimorfismul genetic la pacienții cu pancreatită cronică”. (susținut). Conducător științific: dr. hab., prof. univ., Ion Țîbîrnă. Vor fi studiate  particularităţile clinico-paraclinice şi statutul genetic în diferite forme clinice de pancreatită cronică cu evidenţierea unor marcheri de diagnostic şi pronostic ai afecţiunii pancreatice.
  2. SCURTU Alina, Particularitățile clinico-paraclinice ale bolii de reflux gastroesofagian în raport cu metabolismul și polimorfismul genetic al oxidului nitric, 321.01-boli interne (susținut). Conducător științific: dr. hab., prof.univ., Valeriu Istrati Rezultatele studiului au
    argumentat utilitatea şi informativitatea instrumentelor contemporane şi a metodelor clasice de evaluare particularităților clinico-paraclinice ale bolii de reflux gastroesofagian în raport cu metabolismul și polimorfismul genetic al oxidului nitric și a
    emis prototipul sistemului integru de evaluare a pacientului cureflux gastroesofagian, instrumentelor de evaluare, a activităţii bolii şi de estimare a calităţii vieţii lor.
  3. SADOVICI-BOBEICĂ Victoria, Expresia cutanată în evoluţia lupusului eritematos sistemic 321.04 Reumatologie (susținut). Conducător științific: dr. hab., prof.univ., Minodora Mazur. Rezultatele studiului au argumentat utilitatea şi informativitatea instrumentelor
    contemporane şi a metodelor clasice de evaluare a evoluției afectărilor cutanate în lupus, studiul a emis prototipul sistemului integru de evaluare a pacientului cu LES, instrumentelor de evaluare, a activităţii bolii şi de estimare a calităţii vieţii lor.
  4. GAVRILIUC SVETLANA. Estimarea impactului polimorfismelor mononucleotidice asupra factorilor antropometrici de risc cardiovascular și spectrului lipidic la tineri. specialitatea 321.03– Cardiologie, Conducător ştiinţific – Valeriu Istrati, dr. hab. în ştiinţe medicale, profesor universitar, consultant științific – Ghenadie Curocichin, dr. hab. în ştiinţe medicale, profesor universitar (susținut). Rezultatele cercetărilor pot fi utilizate pentru identificarea determinantelor genetice ale bolilor cardiovasculare specific, poate fi utilă pentru depistarea persoanelor cu risc sporit şi ajustarea măsurilor preventive la profilul genetic al individului.