Default Header Image

Brief history

Pe parcursul existenței sale, Disciplina de medicină internă-semiologie a suferit mai multe modificări de structură.  Astfel, istoria acesteia începe odată cu formarea Institutului de Stat de Medicină din Chişinău (20.10.1945), fiind numită inițial Catedra de terapie propedeutică și avându-l în frunte pe A. Furman, profesor universitar, doctor în medicină. În condiţiile postbelice dificile, profesorul a fondat şi a organizat o clinică terapeutică pe baza Secţiei de terapie a Spitalului Republican, care dispunea de 35 de paturi. Activitatea de conducere a Catedrei a fost asigurată de prof. A. Furman până în 1949. Din 1949, timp de un an, funcția de șef de catedră interimar a îndeplinit-o doctorul în medicină L. Şraiber. 

Începând cu anul 1950, denumirea Catedrei a fost modificată în Catedra de propedeutică a bolilor interne, iar șef a fost numit doctorul habilitat în medicină, om emerit al știinţei, profesorul A. Korovin, funcție pe care a deținut-o până în 1981. Sub conducerea sa au fost susținute teze de doctor în medicină, iar înzestrarea tehnico-materială a Catedrei a sporit considerabil.

În perioada 1982-1987, Catedra a fost condusă de conferențiarul Filip Ambros, iar în anii 1987-1994, un rol deosebit în consolidarea colectivului acesteia i-a revenit profesorului universitar, doctor în medicină, Liudmila Testemițanu, care a fost aleasă în calitate de șef de catedră. Desfășurând o activitate obştească si ştiintifică de amploare, prof. Liudmila Testemițanu a contribuit substanţial la educaţia cadrelor ştiinţifico-pedagogice ale Universităţii de Medicină și a cadrelor medicale din republică. Tot în această perioadă (1990) a fost schimbată denumirea Catedrei în medicină internă-semiologie.

În anii 1995-1998, funcția managerială a fost preluată de către profesorul universitar, doctor habilitat în medicină, Victor Botnaru, iar din 01.09.1998 – de profesorul universitar, doctor habilitat în medicină, Valeriu Istrati. Profesorul V. Istrati organizează procesul instructiv-didactic şi lucrul ştiinţifico-practic în conformitate cu cerinţele actuale de pregătire a viitorului medic. Sub egida sa au fost susţinute două teze de doctor în ştiinte medicale.

După crearea Departamentului de Medicină Internă, Catedra a fost reorganizată în Disciplina de medicină internă-semiologie în cadrul acestui departament.

Deși structural a fost schimbată, menirea Disciplinei a rămas aceeași pe parcursul anilor– de a asigura însuşirea de către viitorii medici a metodelor clinice şi paraclinice de examinare a pacientului în clinica de boli interne, a metodelor de depistare a bolii şi de argumentare a diagnosticului clinic.               

Bazele clinice ale Disciplinei sunt: Spitalul Clinic Militar Central al Ministerului Apărării al Republicii Moldova, Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Spitalul Clinic Municipal „Sf. Arhanghel Mihail”, precum şi filiala ASC a GS RM cu secţiile de profil terapeutic (terapie, cardiopulmonologie, gastroenterologie) – spitale moderne, multifuncţionale, dotate cu utilaj diagnostic contemporan.

În prezent, colectivul Disciplinei este format din 18 persoane: şeful Disciplinei – profesor universitar, dr. hab. șt. med., Valeriu Istrati; profesor consultant, dr. hab. șt. med., Ion Țîbîrnă; profesor consultant, dr. hab. șt. med., Vasilii Andreev; profesor universitar, dr. hab. șt. med., Minodora Mazur; profesor universitar, dr. hab. șt. med., Mariana Smişnoi; dr. hab. șt. med., profesor universitar, Tudor Braniste; 6 conferenţiari universitari: Ludmila Condraţchii, Maria Feghiu, Ghenadie Bezu, Diana Manea, Vasile Luchian, Anatol Scorpan; 6 asistenţi: Ghenadie Calin, Rodica Bugai, Svetlana Gavriliuc, Oxana Sârbu, Victoria Sadovici-Bobeico, Diana Sasu.

Șase colaboratori ai Disciplinei au susţinut teze de doctor habilitat în ștințe medicale, iar zece – teze de doctor în știinţe medicale.