Default Header Image

Cursuri și material didactic

Selectați obiectul de studiu

 MEDICINĂ INTERNĂ-SEMIOLOGIE

 

MEDICINĂ 1 MEDICINĂ 2
RO RU FR EN

SEMESTRUL 5 

5 СЕМЕСТР

 

5-th SEMESTER

1. Lecţia de introducere. Etica şi deontologia medicală. Documentaţia medicală. Planul general de examinare a bolnavului. Acuzele principale şi de ordin general. Istoricul actualei boli şi istoricul vieţii. Inspecţia generală. Igiena bolnavului. Antropometria, termometria. Tipurile curbelor termice. Supravegherea bolnavilor cu febră.

 

 1. Вводное занятие. Этика и медицинская деонтология. Медицинская документация. Общий план обследования больного. Жалобы основные и общие. История настоящего заболевания, история жизни болного. Общий осмотр. Антропометрия. Термометрия. Уход за лихорадящим больным.

 

  1.
2.  Examinarea pielii, mucoaselor, ganglionilor limfatici, edemelor, aparatului musculoscheletar. Diagnosticul în sindromul articular.  

 

  2.

3. Explorarea bolnavilor cu afecțiuni ale aparatulu respirator. interogatoriul. inspecția. palpația, percuția cutiei toracice.

 

3.   3.
4. Auscultația plămînilor (zgomotele respiratorii principale și supraadăugate) 4.   4.
5. Examinarea bolnavilor cu sindroame de obstrucție a bronhiilor și emfizemul pulmonar (mărirea volumului de aer intrapulmonar) 5.   5.
6. Examinarea bolnavilor cu indurația țesutului pulmonar 6.   6.
7. Deosebirile examinării clinico-radiologice a bolnavilor cu pleurezie, pneumotorax și hidrotorax. 7.   7.
8. Metodele de examinare a bolnavilor cu afecțiuni ale tractului digestiv. palpația abdomenului. Percuția și auscultația abdomenului. metodele suplimentare de examinare. 8.   8.
9. Examinarea bolnavilor cu afecțiuni ale ficatului și vezicii biliare. 9.   9.
10. Sindroamele clinice in afecţiunea tractului gastro-intestinal. Examinarea bolnavilor cu gastrita, cu boala ulceroasa gastrica şi duodenală. Sindromul de insuficiență a funcției exocrine a pancresului. Metode clinice şi paraclinice. 10.   10.
11. Sindroamele hepatice: icter, hipertensiune portală şi insuficienta hepatica. 11.   11.
12. Hepatitele cronice şi ciroza hepatica 12.   12.
13. Metodele de examinare a bolnavilor cu afecțiuni ale tractului digestiv. palpația abdomenului. Percuția și auscultația abdomenului. metodele suplimentare de examinare. 13.   13.
14. Sindroamele clinice din glomerulonefrite şi din afecţiunile tubulo-interstiţiale. Glomerulonefrita acută şi cronică. Sindromul urinar. Sindromul nefrotic. 14.   14.
15. Amiloidoza renala. Pielonefrita acută şi cronică. Nefrolitiaza. sindromul de insuficienta renala acută şi cronică. 15.   15.
16. Deosebirile examinării clinico-radiologice a bolnavilor cu pleurezie, pneumotorax și hidrotorax 16.   16.
17. Metode contemporane de examinare a pacienților cu afecțiuni ale sistemului respirator 17.   17.

SEMESTRUL 6 

6 СЕМЕСТР

 

6-th SEMESTER

1. Sindromul obstrucţiei bronşice (bronşita acută şi cronică, astmul bronşic). Sindromul de hiperaeraţie pulmonară (emfizemul pulmonar). 1.   1. Bronchial obstruction syndrome (acute and chronic bronchitis, asthma). Pulmonary hypereration syndrome (pulmonary emphysema).
2. Sindromul de condensare a ţesutului pulmonar (neretractilă – pneumoniile şi retractilă - atelectaziile). Sindromul cavitar (Abces pulmonar). 2.    2.  Pulmonary tissue condensation syndrome (non-retractile - pneumonia and retractile - atelectasis). Cavitary syndrome (pulmonary abscess).
3. Sindroamele pleurale. Pleurizie exudativă şi uscată (fibrinoasă). Pneumotoracele (acumulare de aer în cavitatea pleurală) şi hidrotoracele (acumulare de lichid în cavitatea pleurală), hidro-pneumotorax. Sindroamele mediastinale. 3.    3. Pleural syndromes. Exudative and “dry” (fibrinous) pleurisy. Pneumothorax (accumulation of air in pleural cavity) and hydrothorax (accumulation of fluid in pleural cavity), hydro-pneumothorax. Mediastinal syndromes.
4. Febra reumatismală acută. Diagnosticul diferențial în sindromul articular. 4.    4. Acute rheumatic fever. Differential diagnosis in joint syndrome.
5. Valvulopatiile mitrale. Stenoza mitrală. Insuficienţa mitrală. Boala mitrală. Prolapsul de valva mitrală. Valvulopatiile tricuspidiene. 5.    5. Mitral valvulopathies. Mitral stenosis. Mitral regurgitation. Mitral disease. Mitral valve prolapse. Tricuspid valvulopathies.
6.Valvulopatiile aortice. Stenoza aortică. Insuficienţa aortică. Valvulopatii pulmonare.  6.    6. Aortic valvulopathies. Aortic stenosis. Aortic regurgitation. Pulmonary valvulopathies.
7.Modificările electrocardiografice în disritmiile cardiace. Tulburările de automatism şi de excitabilitate. Tulburările de conductibilitate. Modificările electrocardiografice în hipertrofiile atriale și ventriculare. Examenul practic al ECG 7.    7. Electrocardiographic changes in cardiac dysrhythmias. Disorders of automatism and excitability. Conductivity disorders. Electrocardiographic changes in atrial and ventricular hypertrophies. ECG practice exam.
8. Sindromul hipertensiunii arteriale. Hipertensiunea arterială esenţială şi secundară. Hipotensiunea arterială. Sindroamele clinice în endocardită, miocardită, pericardită. 8.    8. Hypertension syndrome. Essential and secondary hypertension. Hypotension. Clinical syndromes in endocarditis, myocarditis, pericarditis.
9.Sindromul clinic de insuficienţă cardiacă. Insuficienţa cardiacă acută şi cronică. (Astm cardiac. Edem pulmonar. Tromboembolism de Artera pulmonară. Cord pulmonar cronic). Sindromul de hipertensiune arterială pulmonară.  9.    9. Heart failure syndrome. Acute and chronic heart failure. (Cardiac asthma. Pulmonary edema. Pulmonary artery thromboembolism. Chronic pulmonary heart). Pulmonary arterial hypertension syndrome.
10.Sindromul insuficientei coronariene (acute și cronice). Cardiopatia ischemică, formele ei clinice. Patogenie, epidemiologie, clasificare. Angina pectorală, Infarctul miocardic. Patogenie, forme clinice. Examenul clinic, de laborator şi instrumental. Diagnosticul ECG şi paraclinic (biochimic). 10.    10.Coronary syndrome (acute and chronic). Ischemic heart disease, its clinical forms. Pathogenesis, epidemiology, classification. Angina pectoris, myocardial infarction. Pathogenesis, clinical forms. Clinical, laboratory and instrumental examination. ECG and paraclinical (biochemical) diagnosis.
11. Sindroamele clinice în afecţiunea tractului gastro-intestinal. Examinarea bolnavilor cu esofagita, gastrită, ulcer gastric şi duodenal. Sindromul de insuficiență a funcției exocrine a pancresului. 11.   11. Clinical syndromes in gastrointestinal tract disease. Examination of patients with esophagitis, gastritis, gastric and duodenal ulcer. Syndrome of insufficiency of the exocrine function of the pancreas.
12. Sindroamele hepatice: icter, hipertensiune portală şi insuficienţă hepatică. Hepatitele cronice şi ciroza hepatică. 12.   12.Hepatic syndromes: jaundice, portal hypertension and liver failure. Chronic hepatitis and liver cirrhosis.
13. Sindroamele clinice din glomerulonefrite şi afecţiunile tubulo-interstitiale. Sindromul urinar. Sindromul nefrotic. Glomerulonefrita acută şi cronică. Amiloidoza renală. Modificările în analizele de laborator. 13.   13. Clinical syndromes of glomerulonephritis and tubulo-interstitial diseases. Urinary syndrome. Nephrotic syndrome. Acute and chronic glomerulonephritis. Renal amyloidosis. Changes in laboratory analyzes.
14. Pielonefrita acută şi cronică. Nefrolitiaza. Sindromul de insuficienţă renală acută şi cronică. Modificările în analizele de laborator. Examinarea bolnavilor cu îndeplinirea fisei de observaţie clinică finală. 14.   14.Acute and chronic pyelonephritis. Nephrolithiasis. Acute and chronic renal failure syndrome. Changes in laboratory analyzes.Examination of patients with the completion of the final clinical caze report.
15.Examinarea paraclinică a pacientilor cu patologie respirator, cardiovascular, gastrointestinal, hepatobiliar și renal.  15.   15.  Methods of examination of patients with endocrine disorders: Clinical syndromes in endocrine disorders. Examination of patients with thyroid disorders (hyperthyroidism, hypothyroidism) and diabetes mellitus.
       
       
MEDICINĂ PREVENTIVĂ
RO RU FR EN

SEMESTRUL  5 

5  СЕМЕСТР

 

5-th  SEMESTER

1. Lecţia de introducere în semiologie, documentaţia medicală. Elemente de etică şi deontologie medicală. principiile confidenţialităţii şi protecţia datelor personale ale pacientului. Planul general de examinare a bolnavului

 

   
2. Explorarea bolnavilor cu afecțiuni ale aparatulu respirator. interogatoriul. inspecția. palpația, percuția cutiei toracice.      
3. Auscultația plămînilor (zgomotele respiratorii principale și supraadăugate)      
4. Schema de investigație a bolnavului cu afecțiuni ale aparatului circulator (interogarea, inspecția, palparea şi percuţia regiunii precordiale, percuția cordului)      
5. Auscultația cordului (zgomotele cardiace)      
6. Auscultația cordului (suflurile cardiace)      
7. Cercetarea vaselor. aprecierea particularităților pulsului arterial periferic și a tensiunii arteriale. Metoda de examinare a tensiunii venoase și vitezei torentului sanguin      
8. Electrocardiografia și metoda de descifrare a electrocardiogramei (ECG). Metoda de înregistrare și descifrare a fonocardiogramei (FCG)      
9.Metode complimentare de examinare a pacienților cu afecțiuni ale aparatului cardiovascular      
10. Metodele de examinare a bolnavilor cu afecțiuni ale tractului digestiv. palpația abdomenului. Percuția și auscultația abdomenului. metodele suplimentare de examinare.      
11. Examinarea bolnavilor cu afecțiuni ale ficatului și vezicii biliare      
12. Metodele de examinare a bolnavilor cu afecțiuni ale rinichilor și căilor urinare. Sindroamele principale în afecțiunile rinichilor.      
13. Metodele de examinare a bolnavilor cu afecţiuni ale sistemului endocrin.      
14. Examinarea bolnavilor cu sindroame de obstrucție a bronhiilor și emfizemul pulmonar (mărirea volumului de aer intrapulmonar)      
15. Examinarea bolnavilor cu indurația țesutului pulmonar      
16. Deosebirile examinării clinico-radiologice a bolnavilor cu pleurezie, pneumotorax și hidrotorax      
17. Metode contemporane de examinare a pacienților cu afecțiuni ale sistemului respirator.       

SEMESTRUL6

              6 СЕМЕСТР

 

6-th SEMESTER

1.       
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      
16.      
17.      
STOMATOLOGIE
RO RU FR EN
       
       
       
AMG
RO RU FR EN
1. Curs introductiv în semiologia bolilor interne. Etica şi deontologia medicală. Planul general de examinare a bolnavului.      
2. Explorarea bolnavilor cu afecţiuni ale aparatului respirator: acuzele, anamneza, inspecţia. Palparea cutiei toracice. Percuţia comparativă a plămânilor.      
3. Auscultaţia plămânilor. Zgomotele respiratorii principale şi supraadăugate.      
4. Examinarea bolnavilor cu afecţiuni ale aparatului cardiovascular: acuzele şi anamneza; inspecţia; palparea regiunii cordului şi vaselor sangvine mari. Percuţia matităţii relative a cordului. Examenul vaselor periferice. Aprecierea pulsului arterial periferic şi a tensiunii arteriale.      
5. Auscultaţia cordului. Metodele complementare de examinare a sistemului cardiovascular.      
6. Metodele de examinare a bolnavilor cu afecţiuni ale tractului digestiv, ale ficatului, vezicii biliare şi splinei: acuzele şi anamneza; inspecţia, palparea abdomenului. Percuţia şi palparea ficatului.      
7. Metodele clinice şi paraclinice de examinare ale bolnavilor cu afecţiuni ale rinichilor şi căilor urinare.      
8. Metodele de examinare a bolnavilor cu afecţiuni al sistemului endocrin: acuzele şi anamneza; inspecţia.      
OPTOMETRIE
RO RU FR EN
1.Curs introductiv în semiologia bolilor interne. Etica şi deontologia medicală. Planul general de examinare a bolnavului.      
2. Explorarea bolnavilor cu afecţiuni ale aparatului respirator: acuzele, anamneza, inspecţia. Palparea cutiei toracice. Percuţia comparativă a plămânilor.      
3. Auscultaţia plămânilor. Zgomotele respiratorii principale şi supraadăugate.      
4. Examinarea bolnavilor cu afecţiuni ale aparatului cardiovascular: acuzele şi anamneza; inspecţia; palparea regiunii cordului şi vaselor sangvine mari. Percuţia matităţii relative a cordului. Examenul vaselor periferice. Aprecierea pulsului arterial periferic şi a tensiunii arteriale.      
5. Auscultaţia cordului. Metodele complementare de examinare a sistemului cardiovascular.      
6. Metodele de examinare a bolnavilor cu afecţiuni ale tractului digestiv, ale ficatului, vezicii biliare şi splinei: acuzele şi anamneza; inspecţia, palparea abdomenului. Percuţia şi palparea ficatului.      
7. Metodele clinice şi paraclinice de examinare ale bolnavilor cu afecţiuni ale rinichilor şi căilor urinare.      
8. Metodele de examinare a bolnavilor cu afecţiuni al sistemului endocrin: acuzele şi anamneza; inspecţia.      
 

BOLI INTERNE

 

CURS OPȚIONAL