Default Header Image

scurt-istoric

DISCIPLINĂ DE MEDICINĂ INTERNĂ -SEMIOLOGIE

Catedra Medicină Internă-Semiologie (iniţial numită „terapie propedeutică”) a fost fondată concomitent cu formarea Institutului de Stat de Medicina din Chişinau la 20.10.1945, şef al ei fiind numit profesorul universitar, doctor în medicină A. FURMAN.
Profesorului A.FURMAN i-a revenit rolul de fondator şi organizator al unei clinici terapeutice în condiţile dificile postbelice pe baza secţiei de terapie a Spitalului Republican, care dispunea de 35 paturi. Primii colaboratori ai catedrei au fost:
A.Furman s-a aflat în fruntea catedrei terapie propedeutică în perioada anilor 1945-49.
Denumirea iniţială a catedrei – terapie propedeutică – pe parcursul anilor se schimbă în „Propedeutica bolilor interne” (1950), apoi în „Medicină Internă-Semiologie” (1990), menirea disciplinei însă rămânând aceiaşi – însuşirea de către viitorii medici a metodelor clinice şi paraclinice de examinare a pacientului în clinica de boli interne, a metodelor de depistare a bolii şi argumentare a diagnosticului clinic.
În anii 1949-1950 funcţia de şef catedră interimar a îndeplinit-o doctorul în medicină L.Şraiber.
Timp îndelungat (1950-1981) catedra a fost condusă de doctorul habilitat in medicină, OM EMERIT al ştiinţei, profesorul A.KOROVIN. Sub conducerea lui înzestrarea tehnico-materiala a catedrei a crescut mult, au fost sustinute teze de doctor in medicină.
In perioada 1982-1987 catedra a fost condusă de către conferenţiarul Filipp AMBROS.
O contribuţie deosebită la consolidarea colectivului catedrei a avut-o profesoara universitară, doctorul in medicină Liudmila TESTEMIŢANU, care a condus caterda în anii 1987-1994. Efectuînd o mare activitate obştească si ştiintifică, profesoara Liudmila TESTEMIŢANU, contribuie substanţial la educaţia cadrelor ştiinţifico-pedagogice ale Universităţii de medicină si a cadrelor medicale din Republică.
În anii 1995-1998 catedra este condusă de profesorul universitar, doctor habilitat în medicină Victor BOTNARU.
Din 01.09.1998 în funcţie de şef de catedră este numit profesorul universitar, doctor habilitat în medicină Valeriu ISTRATI. D-nul V. Istrati organizează procesul instructiv-didactic şi lucrul ştiinţifico-practic în conformitate cu cerinţele actuale de pregătire a viitorului medic. Sub egida D-lui V.Istrati au fost susţinute 2 teze de doctor în ştiinte medicale.
Bazele clinice ale catedrei sunt Spitalul Clinic Militar Central MA RM şi Spitalul Clinic al Ministerului sănătății, muncii și protecției sociale, spitalul municipal ”Sf. Arhanghel Mihail” precum şi filiala ASC a GS RM cu secţiile de profil terapeutic (terapie, cardiopulmonologie, gastroenterologie) – spitale moderne, multifuncţionale, dotate cu utilaj diagnostic contemporan.
În prezent colectivul catedrei este format din 18 persoane: şeful catedrei – profesor universitar, d.h.ș.m. Valeriu Istrati; profesor consultant, d.h.ș.m. Ion Țîbîrnă, profesor consultant d.h.ș.m. Vasilii Andreev, profesor universitar d.h.ș.m.Minodora Mazur, profesor universitar d.h.ș.m. Mariana Smişnoi; d.h.ș.m. profesor universitar Tudor Braniste; 6 conferenţiari universitari: Ludmila Condraţchii, Maria Feghiu, Ghenadie Bezu, Diana Manea, Vasile Luchian; Anatol Scorpan, 4 asistenţi: Ghenadie Calin, Rodica Bugai, Svetlana Gavriliuc, Oxana Sârbu, Victoria Sadovici-Bobeico, Diana Sasu.
Șase colaboratori ai catedrei au susţinut teze de Doctor Habilitat în Medicină, zece – teze de Doctor în Ştiinţe Medicale.